V Terezíně se setkají mladí badatelé

2.6.2016 | Martina Košlíková

Ve dnech 8. - 9. června 2016 se v Památníku Terezín uskuteční setkání mladých badatelů zapojených do vzdělávacího projektu s názvem Školákem ve válečných letech, který Památník realizuje ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, Institutem Terezínské iniciativy a Národním institutem pro další vzdělávání.

Do projektu se přihlásilo téměř dvacet týmů a jednotlivců ze základních a středních škol v České republice, kteří pod metodickým vedením svých pedagogů a odborných pracovníků výše uvedených institucí zpracovávají témata spojená se školním prostředím v českých zemích v letech 1938 až 1945.

„Cílem projektu je přiblížit mladým generacím projevy totalitního režimu na příkladu školního prostředí v protektorátu a oblastí Československa připojených v roce 1938 k Německu, vést mládež ke kladnému vztahu k demokratickému systému a podílet se na vybudování jejích postojů odmítajících rasismus, xenofobii, nacionalismus, antisemitismus a další formy nesnášenlivosti a intolerance ve společnosti“, uvádí Jan Špringl, vedoucí vzdělávacího oddělení Památníku Terezín. 

Obsahem setkání bude vzájemné předávání si zkušeností a prezentace zpracovávaných témat. „Prvními výstupy z projektu vytvořenými v letošním roce budou výstavní panely představující poznatky zjištěné mladými badateli“, doplňuje Špringl.

Projekt je podpořen grantem obdrženým od mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience se sídlem v USA.

V Terezíně 2. června 2016

Mgr. Tomáš Rieger
pracovník vztahů k veřejnosti Památníku Terezín

Zdroj: TZ Památník Terezín