STAUFFENBERG A „OPERACE VALKÝRA“. Atentát na Hitlera z 20. července 1944.

4.7.2014 | Lenka Čechurová

Památník Terezín zve zájemce na zahájení výstavy STAUFFENBERG A „OPERACE VALKÝRA“. ATENTÁT NA HITLERA Z 20. ČERVENCE 1944., které proběhne v přísálí kina v Malé pevnosti v Terezíně ve čtvrtek 10. července 2014 ve 14 hod.

Jde o dokumentární výstavu Památníku německého odboje a Nadace 20. července 1944, která se uskuteční u příležitosti 70. výročí neúspěšného pokusu o atentát na Hitlera z 20.7.1944.

Hrabě Claus Schenk von Stauffenberg představoval od podzimu roku 1943 rozhodující sílu v boji proti Hitlerovi v Německu. Začal spolupracovat na vojenském a civilním spiknutí, které vyvrcholilo v pokus o atentát na Hitlera dne 20. července 1944 a pokus svrhnout pomocí převratu nacistický režim. Hitler však útok přežil. Stauffenberg a tři jeho kolegové - spiklenci byli zastřeleni ještě v noci 20. července 1944 a více než 150 lidí bylo zabito nacisty jako pomsta za tento čin.

Výstava na 20 panelech dokumentuje život iniciátora pokusu o atentát na Hitlera, hraběte Clause von Stauffenberga, vysvětluje, co jej vedlo k jeho odbojové činnosti a objasňuje jeho motivy k pokusu o odvážný atentát na "Vůdce." Popisuje přípravy na útok, všímá si úlohy Stauffenbergových spolupracovníků, představuje průběh pokusu o atentát na Hitlera ve vůdcově hlavním stanu zvaném Vlčí doupě v Rastenburgu ve východním Prusku a zoufalé pokusy spiklenců o zahájení převratu v Berlíně. Výstava také dokumentuje Stauffenbergovu popravu po neúspěšném atentátu v noci 20. července 1944, a informuje, jak nacistický režim naložil se Stauffenbergovými přáteli a s kolegy spiklenců.

Účast na vernisáži potvrdili:

  • hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček
  • vnučka hraběte von Stauffenberga paní  Sophie von Bechtolsheim
  • vnučka Fritze-Dietlofa von der Schulenburg, odbojáře ze skupiny kolem von Stauffenberga paní Elisabeth Ruge
  • předseda Nadace 20. července 1944 pan Dr. Axel Smend

Výstava bude poté přístupná denně od 9 do 18 hod. a bude ukončena 30. září 2014.