Školákem ve válečných letech

13.3.2017 | Martina Košlíková

Památník Terezín si Vás dovoluje srdečně pozvat na slavnostní zahájení výstavy Školákem ve válečných letech, která je výsledkem práce 15 týmů mladých lidí ze škol celé České republiky.

Zahájení výstavy se koná ve středu 15. března 2017 od 15 hodin ve vestibulu Pedagogické fakulty univerzity Karlovy v Praze (Magdalény Rettigové 47/4, Nové Město, 116 39 Praha 1).
Výstava je prvním uceleným výstupem z projektu Památníku Terezín, Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, Institutu Terezínské iniciativy a Národního institutu pro další vzdělávání.

Program:

14:00 – 14:30: komentovaná prohlídka pro média

15:00 – 15:30: slavnostní zahájení
15:30 – 16:00: komentovaná prohlídka pro veřejnost za účasti většiny tvůrců – školních týmů

16:00 – 16:30: přestávka na občerstvení
16:30 – 18:30: promítání filmu Vyšší princip s komentářem historika PhDr. Petra Koury, Ph.D. a pamětníků Ludmily Fousové a Antonína Dvořáka

Podrobnější informace o projektu najdete na jeho webových stránkách či na facebooku.