Sdílejte své garance

22.3.2021 | Martina Košlíková

ACK ČR nabízí členským organizacím možnost spolupráce cestovních kanceláří a cestovních agentur pro získání peněz od zahraničních partnerů.

Motto: pojďme na chvilku spolupracovat a přežít společné těžké chvíle. Každá koruna může pomoci.

Mnoho našich členů má u zahraničních partnerů (hotely, agentury, letecké společnosti, průvodci aj.) alokované nemalé finanční objemy, garance, které mohou „proplatit“ pouze v rámci využití dané služby.

Program vzniká základě podnětu několika členů, kteří mají zájem spojit se v rámci sdílení svých garancí a nabídnout je dalším členům či naopak při prodeji dané destinace využít jejich garancí.

Příklad: V případě, že CK prodala zájezd na Maledivy, může využít nabídky jiné CK pro zajištění letu či ubytování, pokud je pro ně vyhovující. Tím si CK poníží svůj depozit v zahraničí.

V případě vašeho zájmu nabízíme jednoduchý sdílený soubor (odkaz), kam každý z členů může napsat destinace, na které se specializuje, a to včetně dané turistické lokality, typu zahraničního partnera a kontakty, na koho je možné se obrátit.

Jaké jsou výhody?

  • Zapojení je čistě dobrovolné
  • B2B vztahy si určujete sami vzájemně, ACK ČR do nich nijak nevstupuje
  • Finanční prostředky navrácené do ČR můžete využít jinak, například pro vratky klientům
  • Ponížení depozitů v zahraničí snižuje míru rizika při vyjednávání nových pojistných smluv pro případ úpadku
  • Můžete zmenšit riziko, že zahraniční subjekt, zejména mimo EU, tzv. zmizí a s tím i vaše finance

ACK ČR jen zprostředkovává možnost členským organizacím nabídnout a využít zaplacené garance v zahraničí. Veškerá komunikace následně probíhá mezi členy ACK ČR samostatně. ACK ČR následně nevstupuje do smluvních vztahů či není arbitr pro případné řešení sporů. Zapojení vaší nabídky či využití nabídky člena je čistě dobrovolné rozhodnutí.

V případě zájmu se můžete připojit na níže uvedenou tabulku a vyplnit destinace, kde můžete využít garance a kde nabízíte vaše garance.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TR3wmWtQi79zprZPYO73uBnPbFHN-ycvDFKOJDDEGF8/edit?usp=sharing 

Upozornění

  1. Člen se zavazuje, že uvedenou nabídku, jejich část či výstupy bude využívat pouze k vlastním interním účelům a nebude je dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. K rozšíření, reprodukci či zpřístupnění je nutný souhlas poskytovatele, který může být podmíněn úplatou. Současně se člen zavazuje, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty byly řádně evidovány a zabezpečeny tak, aby bylo efektivně zabráněno protiprávnímu zveřejnění, nebo zveřejnění jejich částí či výstupů.
  2. Za nedodržení povinnosti z tohoto článku se vystavuje člen postihu, tj. zaplatit poskytovateli 50 000,-Kč za každé neoprávněné zveřejnění či předání dokumentů, jejich částí či výstupu (smluvní pokuta).