Řecko: vstupní formulář - 48 hodin před vstupem

29.6.2020 | Martina Košlíková

Velvyslanectví ČR v Athénách upozorňuje o povinnosti vyplnit vstupní formulář 48 hodin před vstupem na území Řecka.

Informace o vstupu naleznete na stránkách MZV - https://www.mzv.cz/athens/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/upozorneni_jak_cestovat_z_recka_do_ceske.html 

Platforma k vyplnění pro turisty
https://travel.gov.gr/#/

Od 1. 7. 2020 Řecko rozšiřuje možnost vstupu i na další mezinárodní letiště včetně řeckých ostrovů, umožňuje použití trajektu z Itálie do přístavů Patras a Igoumenitsa a průjezd přes některé hraniční přechody.

Každý cestující nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí nejpozději 48 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář (tzv. Passenger Locator Form - PLF) na vládní platformě https://travel.gov.gr/kde uvede všechny plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku. Po jeho vyhodnocení obdrží elektronicky individuální čárkový kód, kterým se musí prokázat při vstupu na území Řecka, a to jak letecky, trajektem či po silnici.    

Cestující ze všech destinací mohou být při vstupu do Řecka podrobeni namátkovým testům na Covid-19 a budou povinni tyto testy strpět. Nevyplnění elektronického formuláře nebo odmítnutí podstoupit namátkový test může být důvodem k odepření vstupu do země (více viz bod 4. OPATŘENÍ).

Vstupní podmínky se mohou změnit v případě zhoršení epidemiologické situace ve výchozích zemích nebo v Řecku.