Proč nejde kurzarbeit?

13.7.2021 | Martina Košlíková

  • MPSV (Kateřina Štěpánková, Pavel Dutka)
  • MMR (David Koppitz, Renata Králová)
  • MZV (Sylva Pavlasová)
  • ACK ČR (Ladislav Havel, Michal Veber, Martina Košlíková)
  • AČCKA (Dana Kozáková)

Na opakované žádosti a oficiální výzvy ACK ČR na ministryni práce a sociálních věcí J. Maláčovou se podařilo za podpory MMR svolat dnes 13. července 2021 meziresort MMR a MPSV ve věci podpory cestovních kanceláří a cestovních agentur v rámci zaměstnanosti.

Přítomní z asociací zdůraznili problematiku trhu práce po covidu, ačkoliv došlo k 10. květnu 2021 k otevření provozoven, nedošlo k zrušení opatření, které často velice významně omezují činnost cestovních kanceláří a cestovních agentur, a to zejména v rámci příjezdového cestovního ruchu, kdy řada turistů nemůže do České republiky za účelem turistiky a nebo se na ně vztahují vstupní podmínky s karanténou. Nejedná se jen o turisty z Ruska či Číny, ale i řada států EU má komplikovaný vstup do České republiky.

Hlavním tématem tak byla podpora tohoto segmentu v rámci zaměstnanosti. Zejména tlak na prodloužení programu antivirus či využití novely zákona, ve které je zanesen tzv. program kurzarbeit. Ze strany asociací byl tedy vznesen opakovaný dotaz a žádost o podporu subjektů, které mají již několik měsíců de facto uzavřenou činnost opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.

Je možné využít podporu a aktivovat zákon, je možné segmentovat tuto pomoc a využít jej pro cestovní ruch?

Dle náměstkyně paní Kateřiny Štěpánkové není možné pokračovat v programu Antivirus z důvodu vyčerpaných finančních alokací. MPSV požádalo MF o finance, to však odmítlo. Navýšit rozpočet by bylo možné jen v rámci Sněmovny a zákona o státním rozpočtu. MPSV tak již vyčerpalo veškeré prostředky.

ACK ČR opakovaně zdůraznila, že např. příjezdový cestovní ruch má vliv nejen na příjmy ČR, resp. 240 mld. Kč, ale také na další služby a zaměstnanost.
Po roce omezeních je již nemožné držet pracovníky a odborníky, pokud řada z nich je zadlužena a pro bankovní sektor označována jako rizikový segment. Příjezdový cestovní ruch je odvislý i na další služby, které zejména ve městech upadají, např. prádelny, pekárny ,.. Viz zdražení vody, elektřiny a služeb MHD.

MPSV se vyjádřilo ohledně aktuálního stavu programu kurzarbeit.

  • -        MPSV připravovalo úpravu od května 2020 z důvodu zajistit systémové opatření v legislativě. Nikoliv samostatné programy. Na konci června 2021 byla novela zákona o zaměstnanosti zveřejněna ve sbírce zákonů, a to vč. Programu kurzarbeit.
  • -        Z důvodu toho, že se jedná o nástroj veřejné podpory, musí MPSV požádat o notifikaci spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v Evropské komisi.
  • -        Notifikace se dá očekávat do konce kalendářního roku. Pokud EK schválí, tak pak může být program sektorově i regionálně spuštěn vládou po schválení tripartitou.
  • -        Reálná možnost dle MPSV je tak začátek příštího roku. Vláda by posléze stanovila pro koho a na jak dlouho. Zákon obsahuje jen široký mantinel, kde vláda může upravit.

-        tj. žádný systémový nástroj pomoci nebude.

Klíčová pro MPSV je zaměstnanost v tom smyslu, aby nerostla nezaměstnanost na Úřadech práce. Potřebují je udržet v ekonomické aktivitě, nikoliv zapsané na ÚP.

MPSV aktuálně navrhlo využití programu POVEZ v rámci Úřadu práce, a to s cílem zachovat zaměstnanost a jádro pracovníků v rámci CK/CA a ulehčit jim na mandatorních výdajích v rámci mezd.

Program umožňuje zvyšovat kvalifikace a podílet se na úspoře mezd. Byl by využitelný například pro jazykové dovednosti, ale umožnil by i interní školitele pro subjekty, případně znalosti v rámci CK/CA specializace. ACK ČR prověří možnosti zapojení a podpory ze strany ACK ČR. Účastníkům vzdělávání by byl hrazen nejen vzdělávací program, ale také mzda v době, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat činnost pro zaměstnavatele.

ACK ČR požádala o hledání dalších alternativ, pokud nebude POVEZ realizovatelný a další systémová pomoc není aktuálně připravována. Vládní opatření doposud limitují činnost řady cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Z důvodu odlišných výstupů MPSV k trhu práce ACK ČR a AČCKA zajistí strukturovaný dotazník s cílem zjistit, kolik osob muselo již opustit CK/CA, jaké mají aktuálně uplatnění apod.