Příjezdový cestovní ruch do ČR

10.6.2021 | Martina Košlíková

Jak je to vlastně s příjezdovým cestovním ruchem do ČR? Je naše země otevřena za účelem turismu? Kdo vlastně smí přijet?

Cesty do České republiky za účelem turismu či návštěv přátel mohou uskutečnit pouze tyto skupiny osob:

  1. očkované osoby s národním certifikátem ze zmíněných zemí (viz bod 1)

  2. osoby rezidentní v HR, DE, AT, SK, PL, HU nebo SI vstupující s negativním výsledkem antigenního nebo RT-PCR testu provedeného v HR, DE, AT, SK, PL, HU nebo SI před vstupem na území ČR. POZOR! Tyto osoby musí splnit jak podmínky vstupu před příjezdem do České republiky, tak i podmínky po příjezdu.

  3. osoby rezidentní v HR, DE, AT, SK, PL, HU nebo SI s prodělaným onemocněním covid-19 (viz bod 2)

  4. pro občany či rezidenty (s dlouhodobým nebo trvalým pobytem) zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19

Viz Ochranné opatření MZdravotnictví.

Více zde: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx