Památník Terezín - výstava Umělci – poslové míru (Artists – Messengers of Peace)

8.4.2015 | Lenka Čechurová

V úterý 14. dubna 2015 bude ve 14 hodin ve foyeru kina Muzea ghetta Památníku Terezín vernisáží zahájena výstava izraelského výtvarníka Dr. Eli Fischera s názvem Umělci – poslové míru (Artists – Messengers of Peace). Výstava bezmála 40 replik ze slavné a rozsáhlé kolekce bude návštěvníkům Památníku přístupná denně od 9 do 18 hodin až do 31. května.

Když v roce 1979 uzavřel Egypt s Izraelem mírovou dohodu, na sto umělců bylo vyzváno, aby vyjádřili své reakce na tuto významnou historickou událost a vytvořili výjimečnou kolekci ilustrovaných poštovních obálek. Dr. Eli Fischer a jeho žena Dvora pochopili hloubku tohoto uměleckého počinu a rozhodli se projekt podpořit. Kolekce Artists – Messengers of Peace byla později rozšířena o díla dětí i dalších umělců zabývajících se podobnými tématy. Tato unikátní sbírka se stala poslem dobré vůle putujícím po celém světě. Šíří zprávy o nejrůznějších konfliktech a problémech, se kterými se lidstvo potýká v touze po svobodě a míru.

Kolekce Art For Peace obsahuje různé umělecké formy, jako jsou obrazy, sochy nebo fotografie. Díla komunikují témata lidské sounáležitosti, představy a sny o míru, důsledky války a násilí, hodnotu vzájemné ho smíření a dohody i kontrast mezi destrukcí a smírem a mezi beznadějí a prosperitou.

„… Umění i průmysl vyžadují plodné kreativní myšlení, které je zdrojem inovativního a dynamického rozvoje. Byla to stejná tvůrčí síla, která před 30 lety motivovala mě a mou ženu k založení naší první továrny v malé budově v Bnei Brak. Nyní mohu hrdě říct, že „Dr. Fischer group“ již vlastní několik továren. Jsme zapojeni do výzkumu, vývoje a výroby lékařských přípravků a přípravků pro péči o pleť, zaměstnáváme stovky pracovníků a naše produkty jsou prodávány v mnoha zemích světa. Jako průmyslníci víme, že trvalá podpora růstu a izraelské vynalézavosti je nenahraditelná. Jsme přesvědčení, že průmysl se rozvíjí tam, kde vzkvétá umění. Je tedy nezbytné umění podporovat. Proto jsme se s mou ženou rozhodli vytvořit nadaci zabývající se propojením umění a míru, na které se budou moci podílet také umělci z jiných zemí světa. Rádi bychom vyjádřili naši vděčnost umělcům, kteří se tak ochotně do projektu zapojili…“

Dvora a Eli Fischerovi

 DR. ELI FISCHER

Eli Fischer se narodil v Karlových Varech v Československu v roce 1935. Jeho rodina se přestěhovala do Palestiny o 3 roky později. Svůj magisterský titul získal na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Poté byl přijat k doktorskému studiu na Harvardské univerzitě. V roce 1964, po ukončení doktorandského studia na Californské univerzitě se rozhodl vrátit do Izraele, kde založil inovativní továrnu vyrábějící nové druhy léků pod dnes již velmi prestižní značkou „Dr. Fischer, Inc.“. Jeho soukromý život a přínos pro společnost jsou nedílnou součástí jeho úspěchů ve vědě i obchodu.

Eli Fischer, vědec, průmyslník a zakladatel proslulé značky vyrostl v Tel Avivu. Jeho osud je příběhem dítěte běžícího bosky ulicemi Tel Avivu, vyhýbajícího se britským vojákům, mladého muže, který učil slepé děti a pomáhal jim poznávat svět, který nemohli vidět, a výjimečného studenta v USA, který se rozhodl vrátit zpět do Izraele a tam vybudovat vlastní domov. Je to příběh rodiny a domova, smutku a radosti, překážek a úspěchů – kronika života s dekádami vzrůstajícího utrpení a úspěchů nejen osobních, ale také židovské Palestiny a Izraele. Fischerův odvážný a podnikavý duch mu pomohl uspět při realizaci jeho snu o založení továrny, která bude vyrábět léky prodlužující život a zlepšující jeho kvalitu.

Dr. Eli Fischer je členem rady guvernérů Tel - Hai College, členem mezinárodní rady guvernérů Shenkar College a čestným členem rady Izraelsko - české obchodní a průmyslové komory.

Webové odkazy:

Zdroj: Památník Terezín