Memorandum o spolupráci s Huangshan Travel Agency Association

14.3.2019 | Martina Košlíková

Dne 13. března 2019 se v Lobkowiczkém paláci uskutečnila prezentace oblasti Huangshan, která se nachází v čínské provincii Anhui. Hlavní částí celé oblasti je Mount Huangshan - Žlutá hora, zapsaná do seznamu Světového dědictví UNESCO. Prezentace oblasti proběhla prostřednictvím výstavy fotografií, které si účastníci po skončení mohli odnést a následnými videoukázkami turistických možností s výkladem potenciálu celé oblasti Žlutých hor a celé provincie Anhui, včetně její dopravní dostupnosti.

Následně proběhl networking mezi čínskými podnikateli z cestovního ruchu Huangshanu a českými cestovními kancelářemi, jejichž zástupce se akce zúčastnili.

Po skončení oficiální části prezentace proběhla pracovní schůzka mezi zástupci oblasti Huangshan, kterou reprezentoval pan Wang Kun, viceprezident Huangshan Tourism Development Co., Ltd. a zároveň předseda Huangshan Travel Agency Association a ředitelka Huangshan Tourism Development Co, Ltd. paní Sophia Gan a Asociací cestovních kanceláří České republiky, kterou zastupoval její výkonný ředitel Michal Veber.

Hlavním bodem jednání bylo prodiskutování možností vzájemné spolupráce za účelem zvýšení počtu českých turistů, kteří by při návštěvě Číny navštívili také Huansghan a rovněž počtu čínských turistů, jenž by cestovali do České republiky a zde pobývali déle než vykazují současné statistiky délky pobytu čínských turistů v České republice. Součástí byla i dohoda o výměně analýz cestovního ruchu, propojování podnikatelů, aby mohlo dojít ke tvrobě cestovních nabídek a zájezdů a předávání důležitých informací a materiálů potřebných pro lepší medializaci Huangshanu v České republice. Michal Veber během jednání zmínil také aktuální problémy se získáváním čínských víz, které se po otevření vízového centra nejen zkoplikovalo, ale zároveň došlo zavedením nového poplatku k citelnému zvýšení nákladů na získání víza, což turisty odrazuje od cestování do Číny obecně a poškozuje tak úsilí cestovních kanceláří, které do propagace Číny a prodeje zájezdů do ní, vkládají nemalé časové a finanční prostředky.

Závěrem celého jednání bylo stvrzení zájmu o spolupráci uzavřením Memoranda o spolupráci mezi Asociací cestovních kanceláří České republiky a Huangshan Travel Agency Association, kterou slavnostně podepsali výkonný ředitel Michal Veber a předseda Wang Kun.

Michal Veber,
Výkonný ředitel ACK ČR