Máte platné cestovní doklady?

10.6.2021 | Martina Košlíková

S přicházejícím létem roste opětovně chuť cestovat na zahraniční dovolené. Často sledujeme platná opatření pro vstup do země spojená s COVID-19, méně však už myslíme na stále na každoroční pravidlo, máte platné osobní doklady? Ať vám dovolená neskončí na hranicích či letišti!

Platné doklady je nutné zkontrolvoat i do evropských destinací, a to jak občanské průkazy, tak cestovní pasy. Prodloužená planost z důvodu covid-19 neplatí vždy i v zahraničí. Je nutné také zkontrolovat cestovní doklady vašich dětí, které musejí mít pro cesty vlastní doklad a pokud jej mají platný, ověřte si, že dítě si na průkazu stále podobá s jeho aktuální podobou. Rodný list nenahrazuje cestovní doklad.

Ověřit před cestou je vhodné i doklady čtyřnohých miláčků, pokud i oni se vydávají na cestu do zahraničí spolu s vámi.

Po většině států EU mohou občané České republiky cestovat pouze s občanským průkazem. Ten platí i ve státech EHP či u států s bilaterální dohodou. Na občanský průkaz tak Češi vycestují i do Norska, Švýcarska, Lichtenštejnska, Islandu, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie, Makedonie, Moldávie nebo Srbska.

Nezapomeňte, že některé státy mohou vyžadovat i rozdílnou platnost vašeoho dokladu. Mnohé z nich vyžadují i minimální platnost dokladu po vašem návratu, nejčastěji je to šest měsíců. 

Většina dokladů je vydávána ve lhůtě 30 dní, u cestovního pasu je s ním spojen správní poplatek 600 Kč u dospělé osoby a 100 Kč u dětí mladších 15 let.

Pokud se dovolená blíží a vy nemáte platné doklady, můžete požádat o vydání občanského průkazu i cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v rámci pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. U těchto variant je nutné počítat s příplatkem např.: vydání cestovního pasu do druhého dne vyjde na 6 000 Kč (u dětí mladších 15 let je to 2 000 Kč). O polovinu méně pak stojí cestovní pas v případě 5 denní pracovní lhůty.

U občanského průkazu je to poté za vystavení do 24 hodin u dospělé osoby 1 000 Kč, u dětí do 15 let 500 Kč a u 5denní varianty 500 Kč, respektive 300 Kč.

Cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin je možný pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“). Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Doporučujeme si vždy před cestou ověřit aktuální infomrace na portále Ministerstva zahraničních věcí, a to jak podmínky vstupu do dané destinace, tak také podmínky návratu z ní do České repbuliky.

Užijte si svou dovolenou!