Krizové opatření o omezení volného pohybu

1.3.2021 | Martina Košlíková

Jak je to akutálně s pořádáním zájezdů či cestou na letiště či svozová místa? A to v návaznosti na Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března

Holubová advokáti:

Ano, domníváme se, že na základě aktuálního vládního opatření (216) mají všichni ti, kteří chtějí opustit území republiky, právo za tím účelem cestovat po ČR na svozové místo nebo na letiště. A současně cestovní kancelář má podle současného vládního opatření právo mimo provozovnu odbavovat své zájezdy.

Pokud jde o doklady, podle 216 platí, že důvod se prokazuje:

písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle  bodu II/2 až 9  a 11; Viz vzory níže, ale pozor mít u sebe i "důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky;" Tedy třeba letenkou, smlouvou o zájezdu atd.

-----

Opětovně upozorňujeme na vzory:

  • vzor čestného prohlášení v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word
  • vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word

Tyto informace jsou určeny pouze pro potřeby činnosti členů Asociace cestovních kanceláří České republiky a nesmí být bez předchozího souhlasu publikovány a předávány jiným osobám – tj. nedocházelo opakovaně k další publikaci těchto dat směrem k nečlenům, novinářům a veřejnosti.