Partnerství .

Informace k uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1. ledna 2022

3.12.2021 | Martina Košlíková

Od 1. ledna 2022 dochází k novinkám v oblasti uplatňování DPH v rámci zvláštního režimu pro cestovní službu podle § 89 zákona o DPH. Ruší se možnost stanovit základ daně souhrnně za zdaňovací období při použití zvláštního režimu, zavádí se povinnost přiznat daň z přijaté úplaty předem (záloh) na cestovní službu podléhající zvláštnímu režimu a upravují se podmínky pro osvobození od daně u cestovní služby ve zvláštním režimu týkající se letecké přepravy poskytnuté v EU a zároveň ve třetí zemi.

Informace je ke stažení na portále Finanční správy zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/informace-k-uplatnovani-dph-u-sluzeb

Reklama - mediální partner .