Často kladené otázky ke kompenzačnímu bonusu v roce 2021

19.3.2021 | Martina Košlíková

Asociace cestovních kanceláří České republiky a advokátní kancelář Holubová advokáti s.r.o. připravily odpovědi na často kladené dotazy členů ACK. Odpovědi byly konzultovány rovněž s daňovou a účetní kanceláří.

V Praze dne 18.03.2021

Holubová advokáti s.r.o.

Klára Dvořáková, advokátka

Upozornění!

  1. Člen se zavazuje, že uvedené materiály, jejich části či výstupy bude využívat pouze k vlastním interním účelům a nebude je dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně. K rozšíření, reprodukci či zpřístupnění je nutný souhlas poskytovatele, který může být podmíněn úplatou. Současně se člen zavazuje, že zabezpečí, aby převzaté dokumenty byly řádně evidovány a zabezpečeny tak, aby bylo efektivně zabráněno protiprávnímu zveřejnění, nebo zveřejnění jejich částí či výstupů.
  2. Za nedodržení povinnosti z tohoto článku se vystavuje člen postihu, tj. zaplatit poskytovateli 70 000,-Kč za každé neoprávněné zveřejnění či předání dokumentů, jejich částí či výstupu (smluvní pokuta).